Paschał i chrzest święty

Świeca paschalna https://www.meritohurt.pl/swiece/paschaly.html jest najważniejszą świecą, którą znajdziemy w każdym kościele katolickim. Symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, który rozświetla nam mroki wiary, a w chrzcie świętym daje nadzieję na zbawienie i nowe życie w Bogu. Jest szczególnym elementem liturgii, podczas której do szeregu wyznawców wchodzi nowy członek poprzez Chrzest Święty.

Rola paschału w obrzędzie Chrztu Świętego


Chrzest święty może mieć miejsce zarówno podczas mszy świętej, jak i poza nią. Szczególnym przypadkiem jest udzielenie tego sakramentu podczas liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy to obrzęd jest bardzo uroczysty. Wówczas przed obrzędem chrzcielnym, świeca jest zanurzana przez celebransa w chrzcielnicy w celu poświęcenia wody do udzielenia sakramentu. W każdym jednak wypadku zasadniczą rolę odegra tutaj paschał, a dokładniej jego płomień.

Paschał i jego światło


Płomień świecy symbolizuje tutaj jasność i rozświetla mrok. Tak jak Chrystus rozświetlił mroki świata swoim powstaniem z martwych, tak płomień tej świecy ma za zadanie rozświetlić nam życie. Podczas samego Chrztu Świętego następuje właśnie przekazanie tego ognia rodzicom i rodzicom chrzestnym dziecka, które przyjęło ten sakrament. Powierza się im to światło, by pielęgnowali i rozwijali w nowo narodzonym w wierze członku Kościoła wiarę w Zmartwychwstałego.

Paschał jest szczególną świecą z bogatą symboliką. Jego rola w obrzędach jest znacząca, ale szczególna zwłaszcza w momencie Chrztu Świętego, który wprowadza dziecko do społeczności Kościoła.