Obraz słynący łaskami

podobizna jezusa miłosiernego

Obraz Jezusa Miłosiernego popularny stał się w 1937 roku, kiedy to kult Miłosierdzia Bożego zaczął przybierać na sile. Autorem pierwowzoru jest Eugeniusz Kazimirowski, który stworzył wizerunek Chrystusa podług wskazówek świętej Faustyny. Bardziej znanym i rozpowszechnianym wizerunkiem Jezusa Miłosiernego jest obraz Adolfa Hyły. Bez względu na to, do którego obrazu jest się bardziej przywiązanym, najważniejsza jest głęboka chrześcijańska symbolika i przesłanie, jakie ze sobą niesie.

Symbolika zawarta w obrazie Jezusa Miłosiernego

Jedna z dłoni Chrystusa przedstawia gest błogosławieństwa. Odnosi się to do wielkiego pragnienia, jakie człowiek odczuwa na każdej płaszczyźnie swojej egzystencji, ale też spełnienia i prawdziwej radości, którą uzyska wraz z życiem wiecznym. Jezus Miłosierny prezentuje postawę, która jest otwarta. Sprawia wrażenie, jakby wychodził ku ludzkiej niedoli. W jego spojrzeniu jest łagodność, delikatność i miłość. Na obrazie Meritohurt.pl widoczne są Chrystusowe rany, które odwołują się o męki pańskiej na krzyżu i jego zbawczej roli. Biała szata symbolizuje nieskazitelną czystość i Zmartwychwstanie. W Piśmie Świętym możemy przeczytać, że Chrystus zmartwychwstaje przyodziany w białą szatę. Szata w tym kolorze symbolizuje kapłaństwo. Jezus Miłosierny zbawił świat przed zagładą, uratował dusze przed potępieniem w związku czym jest kapłanem najważniejszym. Nie można zapominać o dwóch promieniach, które widnieją na obrazie. Promienie koloru czerwonego i białego wytrysnęły z Chrystusowego Ciała z rany otwartej włócznią. Promienie często interpretuje się jako Eucharystię poprzez którą można znaleźć jedyną ścieżkę do Boga. Oznaczają też miłość, nadzieję i przebaczenie. Bez tych trzech składników zbawienie człowieka nie jest możliwe. Napis „Jezu ufam Tobie” oznacza, że Bogu trzeba w pełni zaufać, żeby móc czerpać z bożych łask i zostać zbawionym.