Ciekawe linki

ARCHIDIECEZJA  POZNAńSKA

Archidiecezja Poznańska - www.archpoznan.pl

Caritas Archidiecezji Poznańskiej - www.caritaspoznan.pl

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej
http://www.ministranci.archpoznan.pl

Sekcja Sportowa Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej  http://www.sport.archpoznan.pl/


PORTALE INTERNETOWE

Opoka - www.opoka.org.pl

Mateusz - www.mateusz.pl

Wiara - www.wiara.pl

Katolik - www.katolik.pl

Bosko - www.bosko.pl


MEDIA KATOLICKIE

Radio Emaus - www.radioemaus.pl

Przewodnik Katolicki - www.przk.pl

Niedziela - www.niedziela.pl

Miłujcie się! - www.milujciesie.org.pl

Gość Niedzielny - www.goscniedzielny.wiara.pl

KNC - Króluj nam Chryste - www.ministranci.pl


Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl