Aktualności
Przypominamy, że aby obejrzeć wszystkie zdjęcia, które dotyczą danej aktualności należy kliknąć napis "zobacz więcej"
07.01.2017r.- Opłatek ministrancki

Jak co roku ministranci i lektorki wraz z rodzicami spotkali się na swoim wspólnym - w tym roku jubileuszowym 50-tym - opłatku służby liturgicznej w salce parafialnej, by podsumować miniony rok.

Po przywitaniu przez Prezesa Koła pana Mariana Adamskiego, przyszedł czas na życzenia oraz wspomnienie  ks. Prałata dr Michała Maciołki, który w minionym roku odszedł do Pana, a w latach swojej młodości był naszym gorliwym ministrantem, a przez pewien czas nawet Prezesem Koła. Następnie odbyło się wręczenie nagród zaproszonym gościom, ministrantom i lektorkom. Na koniec ministranci zabawiali widownię skeczami, a na akordeonie zagrał nasz organista p. Paweł Bulek.

 Obecnych w salce było ok. 130 osób!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!IMG_9768.JPGIMG_9811.JPGIMG_9896.JPG

07.01.2017r. - Jasełka

7 stycznia tuż przed Opłatkiem Służby Liturgicznej zostały wystawione Jasełka wykonane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach pod kierownictwem p. Mirki Koniecznej oraz p. Justyny Lisik.


IMG_9680.JPGIMG_9711.JPGIMG_9735.JPG

06.01.2017r. - Objawienie Pańskie

Dzień Trzech Króli jest świętem Objawienia Boga światu po grecku zwanym Epifaneją. Był on obchodzony już w III w. na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie - Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie - 25 grudnia i święto Trzech Króli - Objawienia Pańskiego - 6 stycznia. Zamyka ono cykl uroczystości religijnych - cykl świąteczny Bożego Narodzenia. 

W czasie każdej mszy św. mogliśmy nabyć kadzidło, którym okadzane będą nasze domy i kredę, aby wypisać na drzwiach wejściowych naszych domów C†M†B  oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).IMG_9659.JPGIMG_9661.JPG

05.01.2017r. - Opłatek grup duszpasterskich

W czwartek przed świętem Trzech Króli, w Domu Kultury w Wirach o godz. 20.00 spotkały się grupy duszpasterskie działające w naszej parafii razem z księżmi: kanonikiem Kazimierzem Szachowiczem i Chrystusowcem Józefem Przekopem, który posługuje, pomagając w pracach duszpasterskich naszemu księdzu.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego zaśpiewania kolędy "Bóg się rodzi"i łamiąc się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia. Potem zasiedliśmy do zastawionych stołów, aby posilić nasze słabe ciała. Następnie rozpoczęliśmy śpiewanie pięknych polskich kolęd przy akordeonie, na którym grał nasz organista p. Paweł Bulek.

Dziękujemy wszystkim przybyłym parafianom a szczególnie przygotowującym to spotkanie.IMG_9617.JPGIMG_9639.JPGIMG_9640.JPG

01.01.2017r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto obchodzone już przed Soborem w Efezie (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Poświęcenie Maryi pierwszego dnia nowego roku ukazuje Maryję również jako najdoskonalsze stworzenie, i pierwsze które skorzystało z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Chrystusa - koniec oktawy Bożego Narodzenia. Maryja z Józefem wypełnili więc prawo żydowskie - przepisy Halachy, która mówi że w osiem dni po urodzeniu syn ma zostać obrzezany oraz nadaje się mu wówczas imię. Wybrano zatem bardzo stosowny dzień, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Podkreśla to ścisły związek między Bożym Narodzeniem i Boskim Macierzyństwem Maryi.

Warto również wspomnieć 31.12.2016r. - kiedy to mszą św. dziękczynną, odprawioną o godz. 17.00, podziękowaliśmy Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarowywał przez cały rok 2016. Ksiądz Kazimierz przygotował sprawozdanie z dochodów i wydatków parafialnych, które odczytał w czasie homilii oraz podziękował zaangażowanym w życie naszej Wspólnoty Parafianom. 

(zdjęcia zostały wykonane 1 stycznia)IMG_9577.JPGIMG_9586.JPG

28.12.2016r. - Święto Świętych Młodzianków

 Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, Kościół obchodzi 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Zapis o ich męczeństwie znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podkreśla, że święto Młodzianków Męczenników jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. "To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich".

W tym dniu uroczyście zakończyliśmy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Przy figurze matki Bożej rozważaliśmy dziesiątkę różańca, następnie procesją światła przeszliśmy do kościoła aby przy żłóbku modlić się drugą dziesiątką. Potem uczestniczyliśmy czynnie we mszy św., dziękując Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, jakich nam udzielił w czasie tego dziewięciomiesięcznego czasu modlitwy.
27.12.2016r. - Rocznica Powstania Wielkopolskiego

We wtorek o godz. 17.00 zebraliśmy się z ks. proboszczem, władzami gminnymi, delegacją ze Szkoły Podstawowej w Wirach oraz zaproszonymi gośćmi, aby upamiętnić i oddać cześć Powstańcom Wielkopolskim z Wir.

Uroczystość rozpoczęła się śpiewem "Roty" przez chór Francesco. Kolejnym ważnym punktem była wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. proboszcza Kazimierza Szachowicza. Nie zabrakło też przemówień: wójta p. Jana Brody, Przewodniczący Rady Gminy p. Mariana Adamskiego oraz Sołtysa wsi Wiry p.Dominika Występskiego.

Po złożeniu kwiatów i zniczy wszyscy udali się do Domu Kultury aby obejrzeć wystawę o Powstańcach przygotowaną przez p.Marię Sikorską. IMG_9356.JPGIMG_9390.JPG

24.12.2016r. - Wigilia Bożego Narodzenia

Pasterka ma na celu upamiętnienie modlitwy pasterzy z okolic Betlejem, którzy - na wezwanie aniołów jako pierwsi złożyli hołd Dzieciątku. W naszej parafii poprzedziło ją czuwanie przygotowane przez służbę liturgiczną. 

Przez dwa dni świąt na każdej mszy św. rozbrzmiewał śpiew pięknych polskich kolęd, które opowiadają o wydarzeniu sprzed wielu lat.

Niech Boża Dziecina błogosławi wszystkim parafianom i miłym gościom!

Korzystając z okazji, chcielibyśmy również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym zarówno w przygotowanie kościoła na święta, jak i prawidłowy przebieg liturgii. Serdeczne Bóg Zapłać!
IMG_9227.JPGIMG_9247.JPGIMG_9283.JPG

19.12.2016r. - Roraty dla dorosłych

W ostatnim tygodniu przed Pasterką roraty dla dorosłych były odprawiane o godz. 6.00 rano. Wczesna godzina nie zraziła parafian i duża ich liczba przychodziła do kościoła, aby przez tę ofiarę lepiej przygotować się na narodziny Jezusa naszego Zbawiciela. W tym czasie mogliśmy zabrać z kościoła światełko betlejemskie, które co roku przywożą harcerze aby i w naszych domach zapłonął płomień z miejsca narodzin syna Bożego.


IMG_9158.JPGIMG_9166.JPG

07.12.2016r. - Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

W minioną środę miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji ks. Arcybiskupa na kolejną kadencję dla członków Rady Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej powołanych przez ks. Proboszcza.

W parafialnej Radzie Duszpasterskiej zasiadają: Ks. Kan. Kazimierz Szachowicz, Marian Adamski, Paweł Bulek, Michał Gryczyński, Maciej Kaczmarek, Arkadiusz Klemczak, Małgorzata Klemczak, Mirosława Konieczna, Mariola Kosz, Aleksandra Majchrzak, Helena Piątek, Leszek Praczyk, Zbigniew Ratajczak, Maria Sikorska, Bronisław Schneider, Wojciech Waligórski, Czesław Wiścicki.

W Parafialnej Radzie Ekonomicznej zasiadają: Ks. Kan. Kazimierz Szachowicz, Marian Adamski, Wiesław Broda, Alicja Kudłaszyk, Łukasz Maćkowiak.


IMG_9105.JPGIMG_9107.JPGIMG_9132.JPG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl