Aktualności
Przypominamy, że aby obejrzeć wszystkie zdjęcia, które dotyczą danej aktualności należy kliknąć napis "zobacz więcej"
01.01.2017r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto obchodzone już przed Soborem w Efezie (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Poświęcenie Maryi pierwszego dnia nowego roku ukazuje Maryję również jako najdoskonalsze stworzenie, i pierwsze które skorzystało z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Chrystusa - koniec oktawy Bożego Narodzenia. Maryja z Józefem wypełnili więc prawo żydowskie - przepisy Halachy, która mówi że w osiem dni po urodzeniu syn ma zostać obrzezany oraz nadaje się mu wówczas imię. Wybrano zatem bardzo stosowny dzień, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Podkreśla to ścisły związek między Bożym Narodzeniem i Boskim Macierzyństwem Maryi.

Warto również wspomnieć 31.12.2016r. - kiedy to mszą św. dziękczynną, odprawioną o godz. 17.00, podziękowaliśmy Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarowywał przez cały rok 2016. Ksiądz Kazimierz przygotował sprawozdanie z dochodów i wydatków parafialnych, które odczytał w czasie homilii oraz podziękował zaangażowanym w życie naszej Wspólnoty Parafianom. 

(zdjęcia zostały wykonane 1 stycznia)IMG_9577.JPGIMG_9586.JPG

28.12.2016r. - Święto Świętych Młodzianków

 Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, Kościół obchodzi 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Zapis o ich męczeństwie znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podkreśla, że święto Młodzianków Męczenników jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. "To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich".

W tym dniu uroczyście zakończyliśmy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Przy figurze matki Bożej rozważaliśmy dziesiątkę różańca, następnie procesją światła przeszliśmy do kościoła aby przy żłóbku modlić się drugą dziesiątką. Potem uczestniczyliśmy czynnie we mszy św., dziękując Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, jakich nam udzielił w czasie tego dziewięciomiesięcznego czasu modlitwy.
27.12.2016r. - Rocznica Powstania Wielkopolskiego

We wtorek o godz. 17.00 zebraliśmy się z ks. proboszczem, władzami gminnymi, delegacją ze Szkoły Podstawowej w Wirach oraz zaproszonymi gośćmi, aby upamiętnić i oddać cześć Powstańcom Wielkopolskim z Wir.

Uroczystość rozpoczęła się śpiewem "Roty" przez chór Francesco. Kolejnym ważnym punktem była wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. proboszcza Kazimierza Szachowicza. Nie zabrakło też przemówień: wójta p. Jana Brody, Przewodniczący Rady Gminy p. Mariana Adamskiego oraz Sołtysa wsi Wiry p.Dominika Występskiego.

Po złożeniu kwiatów i zniczy wszyscy udali się do Domu Kultury aby obejrzeć wystawę o Powstańcach przygotowaną przez p.Marię Sikorską. IMG_9356.JPGIMG_9390.JPG

24.12.2016r. - Wigilia Bożego Narodzenia

Pasterka ma na celu upamiętnienie modlitwy pasterzy z okolic Betlejem, którzy - na wezwanie aniołów jako pierwsi złożyli hołd Dzieciątku. W naszej parafii poprzedziło ją czuwanie przygotowane przez służbę liturgiczną. 

Przez dwa dni świąt na każdej mszy św. rozbrzmiewał śpiew pięknych polskich kolęd, które opowiadają o wydarzeniu sprzed wielu lat.

Niech Boża Dziecina błogosławi wszystkim parafianom i miłym gościom!

Korzystając z okazji, chcielibyśmy również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym zarówno w przygotowanie kościoła na święta, jak i prawidłowy przebieg liturgii. Serdeczne Bóg Zapłać!
IMG_9227.JPGIMG_9247.JPGIMG_9283.JPG

19.12.2016r. - Roraty dla dorosłych

W ostatnim tygodniu przed Pasterką roraty dla dorosłych były odprawiane o godz. 6.00 rano. Wczesna godzina nie zraziła parafian i duża ich liczba przychodziła do kościoła, aby przez tę ofiarę lepiej przygotować się na narodziny Jezusa naszego Zbawiciela. W tym czasie mogliśmy zabrać z kościoła światełko betlejemskie, które co roku przywożą harcerze aby i w naszych domach zapłonął płomień z miejsca narodzin syna Bożego.


IMG_9158.JPGIMG_9166.JPG

07.12.2016r. - Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

W minioną środę miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji ks. Arcybiskupa na kolejną kadencję dla członków Rady Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej powołanych przez ks. Proboszcza.

W parafialnej Radzie Duszpasterskiej zasiadają: Ks. Kan. Kazimierz Szachowicz, Marian Adamski, Paweł Bulek, Michał Gryczyński, Maciej Kaczmarek, Arkadiusz Klemczak, Małgorzata Klemczak, Mirosława Konieczna, Mariola Kosz, Aleksandra Majchrzak, Helena Piątek, Leszek Praczyk, Zbigniew Ratajczak, Maria Sikorska, Bronisław Schneider, Wojciech Waligórski, Czesław Wiścicki.

W Parafialnej Radzie Ekonomicznej zasiadają: Ks. Kan. Kazimierz Szachowicz, Marian Adamski, Wiesław Broda, Alicja Kudłaszyk, Łukasz Maćkowiak.


IMG_9105.JPGIMG_9107.JPGIMG_9132.JPG

27.11.2016r. - Adwent

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Ze względu na dzieci, roraty w naszym kościele odprawiane są wieczorem. Podczas każdej z takich mszy, rozlosowywane są wśród dzieci trzy figurki Matki Boskiej. Dzieci zabierają figurkę do domu, modlą się przy niej, a następnie przynoszą do kolejnego losowania.
20.11.2016r. - Uroczystość Chrystusa Króla

W Uroczystość Chrystusa Króla odbył się we wszystkich parafiach w całej Polsce (naszej również) Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który miał być zakończeniem Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Uroczysta suma z odczytaniem Aktu miała miejsce o godz. 11:00.

Ważnym wydarzeniem tego dnia było również przyjęcie do naszej wspólnoty ministranckiej siedmiu chłopców, którzy podczas mszy św. złożyli uroczyście przy ks. Proboszczu, służbie liturgicznej, rodzicach oraz przedstawicielach naszej parafii przyrzeczenie i dostali oficjalnie kołnierze oraz odznaki ministranta. Od teraz nie będą mówić o sobie aspirant, a  ministrant.

Nasze Koło Ministrantów liczy obecnie: 66 ministrantów i 13 lektorek, a jego Prezesem jest Pan Marian Adamski.

Króluj nam Chryste!IMG_8827.JPGIMG_8846.JPGIMG_8850.JPG

11.11.2016r. - Święto Niepodległości

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu miliony Polaków w kraju i za granicą polecają Bogu naszą kochaną Ojczyznę. Dziejowa droga naszego narodu była trudna, zwłaszcza w ciągu ostatnich stuleci. Przyczyniały się do tego również nasze słabości i wady, grzechy społeczne całych pokoleń i stanów.

Uroczystą mszą św.o godz. 11.00 z udziałem chórów Francesco i Bard oraz werblistą, dziękowaliśmy Bogu za wolną Ojczyznę i modliliśmy się za tych, którzy walczyli o jej wolność. Obecni na mszy św. byli również harcerze, a także poczty sztandarowe.

Natomiast o godz. 15:30 odbyły się nieszpory, po których przeszliśmy do salki parafialnej na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy kawie i rogalu, które zorganizowała Akcja Katolicka z Panem Leszkiem Praczykiem na czele.IMG_8585.JPGIMG_8632.JPGIMG_8633.JPG

06.11.2016r. - Jubileusz 80-lecia chóru Francesco

W niedzielę 6 listopada rozpoczęliśmy wspólne świętowanie, na mszy św. o godz. 11.00, odprawionej w intencji chórzystów, dziękując dobremu Bogu za 80 lat istnienia naszego chóru i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla wszystkich jego członków i dyrygenta.

Ponownie zebraliśmy się po południu aby o godz. 17.00 zaśpiewać dla wszystkich zaproszonych gości. Koncert prowadził dyrygent pan Arkadiusz Klemczak, który streścił działalność chóru, począwszy od roku powstania 1936 do obecnego. Wspomniał o koncertach, konkursach, różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych i chrześcijańskich a także o wyjazdach krajowych i zagranicznych, gdzie godnie reprezentował naszą parafię i gminę.

W czasie koncertu słuchaliśmy również pięknie zagranych utworów na wiolonczeli i organach przez Karolinę i Pawła Bulek.

Po koncercie wszyscy chórzyści zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i kwiatami.
IMG_8323.JPGIMG_8391.JPGIMG_8489.JPG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl