Aktualności
Przypominamy, że aby obejrzeć wszystkie zdjęcia, które dotyczą danej aktualności należy kliknąć napis "zobacz więcej"
18.04.2014r. - TRIDUUM SACRUM - Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem, w którym wspominamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W tym dniu w kościołach nie jest sprawowana msza św. W naszej parafii od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, o godzinie 15:00 odprawione zostało ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a Ceremonie Wielkiego Piątku sprawowane były o godzinie 18:00. Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Jackowiak z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Po zakończeniu ceremonii trwała adoracja przy Grobie Pańskim. O godz. 20:30 rozpoczęło się czuwanie, które zakończyło się o północy.


IMG_1553.JPGIMG_1624.JPGIMG_1638.JPG

17.04.2014r. - TRIDUUM SACRUM - Wielki Czwartek

Triduum Paschalne to trzy najważniejsze dni w roku kościelnym. W tym świętym czasie przeżywamy mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa oraz Eucharystii. Uroczysta msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji sprawowana była o godzinie 18:00. W tym roku po raz drugi wierni przystępujący do Komunii Św. przyjmowali Ją pod dwiema postaciami - Ciała i Krwi Pańskiej.


IMG_1506.JPGIMG_1510.JPGIMG_1518.JPG

13.04.2014r. - Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". (za: www.brewiarz.pl)

Uroczysta msza św. z procesją z palmami sprawowana była o godzinie 11:00. IMG_1297.JPGIMG_1311.JPGIMG_1320.JPG

12.04.2014r. - Mamy nowych lektorów i lektorki

W marcu rozpoczął się w naszej parafii kurs lektorski. Przystąpili do niego kandydaci na lektorów i lektorki z trzech parafii: Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, Matki Boskiej Wniebowziętej z Puszczykowa oraz z naszej wirowskiej parafii.

Kurs lektorski trwał cztery tygodnie i obejmował formację fonetyczną, która prowadzona była przez aktora Teatru Nowego w Poznaniu oraz wykładowcę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pana Pawła Binkowskiego oraz formacje liturgiczną, wewnętrzną i biblijną, które prowadzone były przez Teologów.

Zwieńczeniem kursu lektorskiego, była uroczysta msza św. sprawowana 12-go kwietnia o godz. 15:00, w trakcie której nowi lektorzy i lektorki otrzymali promocję lektorską z rąk Ks. Proboszcza - Kazimierza Szachowicza.

Poniżej obszerna galeria zdjęć z tej wyjątkowej uroczystości. Aby zobaczyć wszystkie zdjęcia należy kliknąć niebieski link ‘Zobacz więcej>>>’. Zdjęcie grupowe zostało zamieszczone w oryginalnym formacie.IMG_1105.JPGIMG_1167.JPGIMG_1201.JPG

11.04.2014r. - Droga Krzyżowa ulicami parafii

11 kwietnia wyruszyliśmy z nabożeństwem Drogi Krzyżowej na ulice naszej parafii. Rozpoczęliśmy mszą św. w kościele o godzinie 18:00. Następnie spod krzyża misyjnego wyruszyliśmy z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Rozważając mękę i śmierć Jezusa Chrystusa przeszliśmy ul. Poznańską i Nową do krzyża przy ul. Laskowskiej. W tym roku Drogę Krzyżową poprowadził ks. Krzysztof Jackowiak z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Rozważania Drogi Krzyżowej prowadzili ministranci oraz Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, z kolei śpiewy prowadziła schola parafialna z p. Łukaszem Maćkowiakiem. Poza tym śpiewaliśmy pieśni pasyjne.IMG_7404.JPGIMG_7407.JPGIMG_7564.JPG

06.04.2014r. - Gorzkie Żale - nabożeństwo Wielkiego Postu

Gorzkie Żale to nabożeństwo pasyjne związane z przeżywanym obecnie w Kościele okresem Wielkiego Postu. To nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz kazaniem pasyjnym, które w tym roku w naszej parafii głosił ks. Marian Sikora - ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Nabożeństwo Gorzkich Żali pochodzi z początków XVIII wieku, warto podkreślić, że tekst zachował swoje staropolskie brzmienie.

Nabożeństwo Gorzkich Żali składa się z trzech części. Pierwsza część śpiewana jest w I i II niedzielę Wielkiego Postu. Druga część śpiewana jest w III i IV niedzielę Wielkiego Postu, a trzecia część analogicznie w V niedzielę Wielkiego Postu i w Niedzielę Palmową.

Oczywiście nabożeństwo Gorzkich Żali ma swoją strukturę. Rozpoczyna je wystawienie Najświętszego Sakramentu, wzbudzenie intencji (tzw. czytanka z chwilą cichej osobistej modlitwy) oraz Pobudka, kiedy to śpiewamy “Gorzkie Żale przybywajcie...”, następnie czytane jest Słowo Boże wraz z kazaniem pasyjnym. Po kazaniu śpiewamy hymn, dwa psalmy oraz “Któryś za nas cierpiał rany” i następuje błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu nabożeństwa ze śpiewem pieśni “Dobranoc Głowo Święta” udajemy się procesyjnie do ucałowania relikwii Krzyża Św.IMG_6681.JPGIMG_6694.JPG

25.03.2014r. - Zwiastowanie Pańskie - Dzień Świętości Życia

Zwiastowanie PańskieUroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym, jak Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, że za sprawą Ducha Św. pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Jezus i będzie On Synem Bożym. 

W tym dniu przeżywamy również Dzień Świętości Życia. W sposób szczególny troszczymy się o życie poczętych, ale jeszcze nienarodzonych dzieci. W tej intencji na uroczystej mszy św. grupa trzydziestu czterech Parafian podjęła Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Trwa ona dziewięć miesięcy i polega na odmówieniu jednej dziesiątki różańca oraz specjalnej modlitwy.IMG_6737.JPGIMG_6740.JPG

05.03.2014r. - Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu

Wielki PostŚroda Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Okres ten nazywamy Wielkim Postem. Jest to czas pokuty i nawrócenia. Jego zalecenia to: post, modlitwa i jałmużna. W okresie Wielkiego Postu ołtarze nie są przyozdabiane kwiatami, jego pokutny charakter podkreśla fioletowy kolor szat kapłana, a organy grają jedynie jako instrument towarzyszący i podtrzymujący śpiew wiernych.

W okresie Wielkiego Postu przychodzić będziemy do kościoła na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, która sprawowana będzie w piątki o godz. 17:30 (po niej msza św.) oraz nabożeństwa Gorzkich Żali, które sprawowane będą w niedziele o godz. 15:00 (po nich msza św.). Kazania pasyjne będzie głosił ks. Marian Sikora, Ojciec Duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej aż do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.IMG_6644.JPGIMG_6650.JPG

04.03.2014r. - Św. Kazimierza Królewicza - Imieniny Ks. Proboszcza

4 marca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Św. Kazimierza Królewicza. Tego dnia imieniny obchodził proboszcz naszej parafii Ks. Kazimierz. Uroczysta msza św. sprawowana była o godz. 18:00, a po niej nadszedł czas składania życzeń.

W imieniu wszystkich parafian oraz wszystkich grup duszpasterskich życzenia złożył nadzwyczajny szafarz komunii św. oraz Prezes Akcji Katolickiej Pan Leszek Praczyk, a także Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej “Francesco” Pan Wiesław Broda oraz Skarbnik Stowarzyszenia Pani Helena Piątek. Z życzeniami i kwiatami przybyli również: ministranci z lektorkami oraz sołtys wsi Wiry Pan Dominik Występski wraz z sołtysem wsi Łęczyca Panią Danielą Werblińską.IMG_6609.JPGIMG_6614.JPG

25.12.2013r. - Boże Narodzenie

Po czterech tygodniach adwentowego oczekiwania nadszedł dzień Narodzin Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Uroczysta Pasterka z udziałem chóru parafialnego “Francesco” sprawowana była o godz. 22:00. Wszystkim parafianom oraz miłym gościom dziękujemy za liczny udział w tej wspaniałej mszy św., za wspólną radość z Narodzenia Pańskiego.


IMG_4797.JPGIMG_4831.JPG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl