Aktualności
Przypominamy, że aby obejrzeć wszystkie zdjęcia, które dotyczą danej aktualności należy kliknąć napis "zobacz więcej"
16.01.2016r. - Opłatek grup duszpasterskich

W piękny i mroźny wieczór 16 stycznia do Domu Kultury w Wirach przybyli na zaproszenie ks. Kanonika Kazimierza Szachowicza, członkowie grup duszpasterskich działających w naszej parafii. W miłej bożonarodzeniowej atmosferze złożyliśmy sobie serdeczne życzenia i połamaliśmy się opłatkiem. Potem zasiedliśmy do pięknie udekorowanych stołów i częstowaliśmy się słodkościami. Gdy już zaspokoiliśmy fizyczne pragnienia, zaczęliśmy śpiewać wielozwrotkowe kolędy.

W takiej atmosferze czas szybko mijał i trzeba było się rozstać. Następne takie spotkanie będzie za rok.IMG_5188.jpgIMG_5190.jpgIMG_5191.jpg

09.01.2016r. - Opłatek Ministrancki

Rozpoczynający się nowy rok tym razem 2016, to okazja by podsumować poprzedni. A rok 2015 był dla naszych ministrantów i lektorek wypełniony jak zwykle służbą przy ołtarzu, dyżurami na mszach św., zarówno codziennych, jak i niedzielnych. A z tej służby wywiązują się wzorowo!

Opłatek rozpoczął się Jasełkami przygotowanymi przez dzieci ze szkoły podstawowej w Wirach po kierunkiem p. Mirosławy Koniecznej oraz p. Justyny Lisik, następnie wszyscy udali się do salki parafialnej gdzie "przełamaliśmy" się opłatkiem. Kolejnym punktem programu było rozdanie nagród, wraz z przygotowaną dla Prezesa Koła - p. Mariana Adamskiego - niespodzianką. Na sam koniec zaplanowana została tzw. część artystyczna, w której nasza służba liturgiczna pochwaliła się swoimi umiejętnościami aktorskimi podczas odgrywania skeczy.IMG_4712.jpgIMG_4738.jpgIMG_4779.jpg

03.01.2016r. - IV Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek

IV Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się 3 stycznia br. o godz. 15.30 w kościele. Wzięło udział 8 solistów i 2 zespoły rodzinne. Uczestnicy wykonywali przygotowane przez siebie dowolne kolędy lub pastorałki. Jury wyróżniło 5 uczestników : I miejsce Zosia Golczak klasa I gimnazjum, II miejsce Amelka Strózik klasa III a SP, III miejsce Ania Pawłowska klasa III a SP i Karol Konik klasa VI b SP oraz wyróżnienie dla Karola Golczaka z klasy II SP. Zwycięzcy wraz z gratulacjami otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez ks. Proboszcza.


IMG_4558.jpgIMG_4579.jpgIMG_4671.jpg

29.12.2015r. - Uroczystości 97 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Uroczystości 97 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Komorniki odbyły się w Wirach przy Tablicach Pamiątkowych Powstańców Wielkopolskich przed Domem Kultury. Zebraliśmy się o godz. 17.00 aby uczcić pamięć tych dzielnych Polaków z ziemi wirowskiej.

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Szachowicz poprowadził modlitwę w ich intencji, a P. Maria Sikorska przedstawiła fakty biograficzne wybranych powstańców. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy - P. Marian Adamski, oraz Sołtys Wsi Wiry - P. Dominik Występski.

Potem zostały złożone kwiaty i znicze przez zaproszonych przedstawicieli władzy samorządowej i delegacje.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!IMG_4055.jpgIMG_4074.jpgIMG_4089.jpg

24.12.2015r. - Wigilia Bożego Narodzenia

Pasterka - Boże Narodzenie. To noc prawdziwej światłości! Mamy udział w radości Syna z Jego wcielenia! Słowo stało się widzialne w naszej naturze i to jest chwałą Zbawiciela. Darmo dane zbawienie skłania nas do przemyślanego zachowania się na tym świecie. Dziecko, które się rodzi, jest źródłem nadziei dla rozproszonej i podzielonej ludzkości.

Uroczystą Pasterką o godz. 22.00 rozpoczęliśmy czas radosnego świętowania narodzin Dzieciątka Jezus. Msza ta była poprzedzona półgodzinnym czuwaniem, przygotowanym przez naszą służbę liturgiczną.

Przy okazji warto jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie zarówno samej Eucharystii, jak i żłóbka oraz choinek.IMG_3811.jpgIMG_3825.jpgIMG_3897.jpg

23.12.2015r. - Zakończenie rorat

Dzień przed wigilią odbyły się w naszej parafii ostatnie w tym roku roraty. Tradycyjnie odbyło się losowanie figurek pomiędzy dziećmi, które najczęściej uczęszczały na wspomniane nabożeństwa. Ponadto, wszyscy którzy chodzili na roraty, a nie wylosowali głównych figurek, również dostali drobne upominki.IMG_3704.jpgIMG_3707.jpg

16.12.2015r. - Poświęcenie nowego Krzyża i obejścia przy kościele

16 grudnia gościliśmy w naszej parafii J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który przewodniczył mszy św. roratniej o godz. 18.00 i głosił homilię. Po mszy św. wyszliśmy przed kościół aby uczestniczyć w uroczystym poświeceniu nowego krzyża i nowego granitowego obejścia wokół kościoła. Następnie zaproszeni goście, a wśród nich m.in. władze samorządowe, projektanci, wykonawcy, kapłani z dekanatu oraz darczyńcy, udali się do Domu Kultury w Wirach, gdzie był, przygotowany poczęstunek będący podsumowaniem prac prowadzonych od dwóch lat przy naszej świątyni. 

W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy w mniejszym, bądź większym stopniu zaangażowali się w prace remontowe, szczególnie Panu Marianowi Adamskiemu, który nadzorował to ogromne przedsięwzięcie.IMG_3494.jpgIMG_3626.jpgIMG_3673.jpg

08.12.2015r. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Cześć i chwałę, naszej kochanej Mateczce, oddawaliśmy na mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. W Godzinie Łaski od 12.00 do 13.00 część parafian przyszła do kościoła aby wypraszać wszystkie potrzebne łaski dla swoich rodzin i znajomych a pozostali modlili się w tych miejscach, w których przebywali.IMG_3444.jpgIMG_3447.jpg

29.11.2015r. - Ku czi ks. Karola Seichtera

29.11.2015r. odbyło się uroczyste poświęcenie parku przy ul. Laskowskiej oraz tablicy pamiątkowej ku czci ks. Karola Seichtera, budowniczego naszego kościoła parafialnego. Jednym z inicjatorów powstania parku był sołtys Dominik Występski, który dokonał tego przy wsparciu finansowym Gminy Komorniki.

Zaproszeni goście, a wśród nich między innymi wójt Gminy Komorniki Jan Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy a zarazem Prezes naszego Koła Ministrantów Marian Adamski, który przypomniał zasługi ks. Seichtera, wraz z ks. Proboszczem Kazimierzem Szachowiczem oraz parafianami zebrali się o godz. 15:00 na miejscu, w którym niegdyś znajdował się cmentarz, by uczcić tego, któremu nasza parafia tak dużo zawdzięcza.

Jedną z głównych atrakcji była okolicznościowa scenka przygotowana przez służbę liturgiczną, w której to wypowiadał się sam ks. Seichter, dziękując m.in. za to co robimy na rzecz naszej świątyni i wspólnoty parafialnej. Warto też dodać, że uroczystości poświęcenia towarzyszył śpiew naszego parafialnego chóru “Francesco”.IMG_3252.jpgIMG_3308.jpgIMG_3319.jpg

29.11.2015r. - Pierwsza niedziela adwentu

Adwent przychodzi, aby obudzić nas ze snu, jakim jest obracanie się tylko wokół trosk doczesnych lub przyjemności życia. Przychodzi, aby pobudzić naszą tęsknotę za Bogiem żywym i nadzieję na spotkanie z Nim. Choć nie jest to, ściśle rzecz biorąc, czas pokuty, na pewno jednak jego treść wzywa do nawrócenia, czyli do poważnego traktowania swego życia.

Pierwsza niedziela adwentu jest zarazem pierwszą niedzielą roku liturgicznego, któremu tym razem przyświeca hasło “Nowe życie w Chrystusie”. 

Jak co roku w naszej parafii w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 18:00 odprawiana jest msza św. roratnia. Dzieci przynoszą  w każdy dzień ¼ kartki z zeszytu z wypisanym nazwiskiem, imieniem i klasą, potrzebne są one do losowania trzech figurek Matki Bożej, które pod sam koniec zostaną rozlosowane na stałe dla tych spośród dzieci, które na roraty chodziły najczęściej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl