Aktualności
Przypominamy, że aby obejrzeć wszystkie zdjęcia, które dotyczą danej aktualności należy kliknąć napis "zobacz więcej"
29.12.2015r. - Uroczystości 97 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Uroczystości 97 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Komorniki odbyły się w Wirach przy Tablicach Pamiątkowych Powstańców Wielkopolskich przed Domem Kultury. Zebraliśmy się o godz. 17.00 aby uczcić pamięć tych dzielnych Polaków z ziemi wirowskiej.

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Szachowicz poprowadził modlitwę w ich intencji, a P. Maria Sikorska przedstawiła fakty biograficzne wybranych powstańców. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy - P. Marian Adamski, oraz Sołtys Wsi Wiry - P. Dominik Występski.

Potem zostały złożone kwiaty i znicze przez zaproszonych przedstawicieli władzy samorządowej i delegacje.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!IMG_4055.jpgIMG_4074.jpgIMG_4089.jpg

24.12.2015r. - Wigilia Bożego Narodzenia

Pasterka - Boże Narodzenie. To noc prawdziwej światłości! Mamy udział w radości Syna z Jego wcielenia! Słowo stało się widzialne w naszej naturze i to jest chwałą Zbawiciela. Darmo dane zbawienie skłania nas do przemyślanego zachowania się na tym świecie. Dziecko, które się rodzi, jest źródłem nadziei dla rozproszonej i podzielonej ludzkości.

Uroczystą Pasterką o godz. 22.00 rozpoczęliśmy czas radosnego świętowania narodzin Dzieciątka Jezus. Msza ta była poprzedzona półgodzinnym czuwaniem, przygotowanym przez naszą służbę liturgiczną.

Przy okazji warto jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie zarówno samej Eucharystii, jak i żłóbka oraz choinek.IMG_3811.jpgIMG_3825.jpgIMG_3897.jpg

23.12.2015r. - Zakończenie rorat

Dzień przed wigilią odbyły się w naszej parafii ostatnie w tym roku roraty. Tradycyjnie odbyło się losowanie figurek pomiędzy dziećmi, które najczęściej uczęszczały na wspomniane nabożeństwa. Ponadto, wszyscy którzy chodzili na roraty, a nie wylosowali głównych figurek, również dostali drobne upominki.IMG_3704.jpgIMG_3707.jpg

16.12.2015r. - Poświęcenie nowego Krzyża i obejścia przy kościele

16 grudnia gościliśmy w naszej parafii J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który przewodniczył mszy św. roratniej o godz. 18.00 i głosił homilię. Po mszy św. wyszliśmy przed kościół aby uczestniczyć w uroczystym poświeceniu nowego krzyża i nowego granitowego obejścia wokół kościoła. Następnie zaproszeni goście, a wśród nich m.in. władze samorządowe, projektanci, wykonawcy, kapłani z dekanatu oraz darczyńcy, udali się do Domu Kultury w Wirach, gdzie był, przygotowany poczęstunek będący podsumowaniem prac prowadzonych od dwóch lat przy naszej świątyni. 

W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy w mniejszym, bądź większym stopniu zaangażowali się w prace remontowe, szczególnie Panu Marianowi Adamskiemu, który nadzorował to ogromne przedsięwzięcie.IMG_3494.jpgIMG_3626.jpgIMG_3673.jpg

08.12.2015r. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Cześć i chwałę, naszej kochanej Mateczce, oddawaliśmy na mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. W Godzinie Łaski od 12.00 do 13.00 część parafian przyszła do kościoła aby wypraszać wszystkie potrzebne łaski dla swoich rodzin i znajomych a pozostali modlili się w tych miejscach, w których przebywali.IMG_3444.jpgIMG_3447.jpg

29.11.2015r. - Ku czi ks. Karola Seichtera

29.11.2015r. odbyło się uroczyste poświęcenie parku przy ul. Laskowskiej oraz tablicy pamiątkowej ku czci ks. Karola Seichtera, budowniczego naszego kościoła parafialnego. Jednym z inicjatorów powstania parku był sołtys Dominik Występski, który dokonał tego przy wsparciu finansowym Gminy Komorniki.

Zaproszeni goście, a wśród nich między innymi wójt Gminy Komorniki Jan Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy a zarazem Prezes naszego Koła Ministrantów Marian Adamski, który przypomniał zasługi ks. Seichtera, wraz z ks. Proboszczem Kazimierzem Szachowiczem oraz parafianami zebrali się o godz. 15:00 na miejscu, w którym niegdyś znajdował się cmentarz, by uczcić tego, któremu nasza parafia tak dużo zawdzięcza.

Jedną z głównych atrakcji była okolicznościowa scenka przygotowana przez służbę liturgiczną, w której to wypowiadał się sam ks. Seichter, dziękując m.in. za to co robimy na rzecz naszej świątyni i wspólnoty parafialnej. Warto też dodać, że uroczystości poświęcenia towarzyszył śpiew naszego parafialnego chóru “Francesco”.IMG_3252.jpgIMG_3308.jpgIMG_3319.jpg

29.11.2015r. - Pierwsza niedziela adwentu

Adwent przychodzi, aby obudzić nas ze snu, jakim jest obracanie się tylko wokół trosk doczesnych lub przyjemności życia. Przychodzi, aby pobudzić naszą tęsknotę za Bogiem żywym i nadzieję na spotkanie z Nim. Choć nie jest to, ściśle rzecz biorąc, czas pokuty, na pewno jednak jego treść wzywa do nawrócenia, czyli do poważnego traktowania swego życia.

Pierwsza niedziela adwentu jest zarazem pierwszą niedzielą roku liturgicznego, któremu tym razem przyświeca hasło “Nowe życie w Chrystusie”. 

Jak co roku w naszej parafii w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 18:00 odprawiana jest msza św. roratnia. Dzieci przynoszą  w każdy dzień ¼ kartki z zeszytu z wypisanym nazwiskiem, imieniem i klasą, potrzebne są one do losowania trzech figurek Matki Bożej, które pod sam koniec zostaną rozlosowane na stałe dla tych spośród dzieci, które na roraty chodziły najczęściej.
22.11.2015r. - Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zmartwychwstały Chrystus panuje w niebie i na ziemi. Wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości w Królestwie Bożym. To także święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.

W dniu tym wspominamy również św. Cecylię -patronkę m.in. muzyków i chórzystów. Z tej właśnie okazji podczas mszy św. o godz. 11:00 modliliśmy się w intencji naszego chóru parafialnego “Francesco”.   
11.11.2015r. - Dzień Niepodległości

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu miliony Polaków w kraju i za granicą polecają Bogu naszą kochaną Ojczyznę. Dziejowa droga naszego narodu była trudna, zwłaszcza w ciągu ostatnich stuleci. Przyczyniały się do tego również nasze słabości i wady, grzechy społeczne całych pokoleń i stanów. Uroczystą mszą św.o godz. 11.00 z udziałem chórów Francesco i Bard oraz werblistą, dziękowaliśmy Bogu za wolną Ojczyznę i modliliśmy się za tych, którzy walczyli o jej wolność.IMG_2967.jpgIMG_2973.jpgIMG_2978.jpg

01.11.2015r. - Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tych spośród nas, którzy osiągnęli już chwałę zbawionych w niebie. Przeszli oni dokładnie to samo życie, które my dziś przeżywamy, chodzili po tej samej ziemi, co i my. Wierzyli w tego samego Boga i słuchali tej samej Ewangelii. Spójrzmy na ich życie i spróbujmy tak jak oni kroczyć drogą do nieba – do świętości. Obyśmy wszyscy byli święci! Przez cały listopad pamiętamy i pomagamy modlitwą, ofiarą i odpustami duszom czyścowym , a przede wszystkim przebaczamy im, bo na to przebaczenie najbardziej czekają.

W dniu tym sprawowana była msza św. w kościele o godzinie 09:00. O godzinie 13:30 zgromadziliśmy się na nieszporach, następnie w procesji udaliśmy się na cmentarz parafialny, gdzie o godzinie 14:15, przy kaplicy cmentarnej sprawowana była uroczysta msza św.IMG_2599.jpgIMG_2611.jpgIMG_2623.jpg


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl