Aktualności
Przypominamy, że aby obejrzeć wszystkie zdjęcia, które dotyczą danej aktualności należy kliknąć napis "zobacz więcej"
09.04.2016r. - Dzień Chorych w parafii

9 kwietnia w sobotę, w tygodniu Miłosierdzia Bożego o godz. 9.00 ks. Kazimierz Szachowicz odprawił mszę św. w intencji chorych z naszej parafii. W czasie mszy św. każdy mógł otrzymać sakrament Namaszczenie Chorych.

Po mszy św. parafialny zespół Caritas zaprosił wszystkich chorych na salkę parafialną, gdzie zostali poczęstowani kawą i własnoręcznie upieczonymi słodkościami. Przy śpiewie i pysznym cieście szybko mijał czas i około południa wszyscy rozradowani rozjechali się do swoich domów, zapewniając, że spotkamy się za rok.
04.04.2016r. - Święto Zwiastowania NMP

Tego dnia, niektórzy parafianie za przykładem Maryi, która poczęła w swoim łonie Jezusa także odpowiedzieli na Boże wezwanie i przyjęli w Duchową Adopcję Dziecko Poczęte a zagrożone śmiercią. Podczas mszy św. o godz. 18.00 złożyli oni uroczyste przyrzeczenie, że przez 9 miesięcy będą odmawiać w intencji swoich dzieci 1 dziesiątkę różańca i wyznaczoną modlitwę oraz dobrowolne postanowienia.Zwiastowanie.jpg

03.04.2016r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego

W 2000r. Jan Paweł II ustanawia Święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła Powszechnego.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny -“Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski”.

Na każdej mszy św. odmawiając koronkę i śpiewając pieśni oddawaliśmy cześć Miłosierdziu Bożemu. A o godz. 15.00 adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i uwielbialiśmy Boga, dziękując za Jego miłosierdzie.IMG_7531.jpgIMG_7532.jpg

26.03.2016r. - Wielka Sobota

Przez cały dzień odwiedzaliśmy Grób Pański i nadal adorowaliśmy krzyż. W kościele odbyło się też trzykrotne święcenie pokarmów, m.in.: jajek symbolizujących nowe życie, soli mającej chronić przed moralnym zepsuciem oraz chleba jako powszedniego pożywienia. Wieczorem o godz. 20.00 odbyła się tak zwana Liturgia Światła i Liturgia Chrzcielna – poświęcenie wody i ognia, które formalnie rozpoczynają okres Wielkanocy.


IMG_7315.jpgIMG_7322.jpgIMG_7512.jpg

25.03.2016r. - Czuwanie przy Grobie Pańskim

Tegoroczne czuwanie przy Grobie Pańskim zostało przygotowane przez służbę liturgiczną oraz parafialną scholę.

Teksty rozważań dotyczyły Bożego Miłosierdzia. Były one przeplatane pieśniami w wykonaniu scholi. 

Dziękujemy parafianom za liczne włączenie się w czuwanie.IMG_7165.jpgIMG_7188.jpg

25.03.2016r. - Wielki Piątek

Wielki Piątek rozpoczął się jutrznią o godz. 8:00, która rozpoczęła całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Następnie o godz. 15.00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a wieczorem o godz. 18.00 odbyła się liturgia upamiętniająca śmierć Jezusa na krzyżu (Liturgia Męki Pańskiej), po której to rozpoczęło się prowadzone przez służbę liturgiczną i scholę czuwanie. Tematem rozważań było Miłosierdzie Boże.


IMG_7065.jpgIMG_7067.jpgIMG_7076.jpg

24.03.2016r. - Wielki Czwartek

O godz. 18.00 odprawiona została Msza Święta upamiętniająca Wieczerzę Pańską, podczas której Chrystus dokonał przemiany swojego ciała i krwi w chleb i wino. To jednocześnie święto ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie liturgii miała też miejsce ceremonia mycia nóg (czyli mandatum).


IMG_6965.jpgIMG_6999.jpgIMG_7041.jpg

20.03.2016r. - Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniające przybycie Jezusa Chrystusa wraz z uczniami do Jerozolimy na Święto Paschy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Wielkanocną. Tej niedzieli, na każdej mszy św. była czytana przez lektorów Męka Pańska. Najbardziej uroczystym momentem tego dnia była procesja z palmami, która rozpoczęła się przy krzyżu misyjnym, odczytaniem Ewangelii i poświęceniem przyniesionych palm.


IMG_6863.jpgIMG_6873.jpgIMG_6906.jpg

18.03.2016r. - Droga Krzyżowa ulicami wsi

Tegoroczną Drogę Krzyżową ulicami wsi (ul.Komornicka - "działki" - cmentarz) poprowadziła nasza służba liturgiczna, która przygotowała teksty rozważań związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które mają odbyć się w lipcu, w Krakowie.

Nasza młodzież poza rozważaniami przygotowała się również od strony technicznej - podczas drogi towarzyszyła nam flaga ŚDM Kraków 2016, a dodatkowo każdy z czytających miał założoną na sobie koszulkę tegoż spotkania młodych. IMG_6656.jpgIMG_6693.jpgIMG_6771.jpg

12.03-16.03.2016r. - Parafialne rekolekcje

W sobotę 12 marca, w naszym parafialnym kościele rozpoczęły się rekolekcje święte, które głosił ks. Jan Frąckowiak. Mówił, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, który codziennie troszczy się o nas i obsypuje swoimi darami.

W poniedziałek zwrócił naszą uwagę na grzeszność, która towarzyszy nam od poczęcia. Kiedy człowiek zbliży się do Boga to zmienia się jego myślenie i sam chce zachowywać Jego przykazania, które pomagają nam na drodze do zbawienia. Po wieczornej mszy św. przed Najświętszym Sakramentem, przepraszaliśmy za nasze grzechy.

Tematem wtorkowej nauki, było dziecięctwo Boże, które polega na tym aby przed Bogiem być małym i pozwolić się Ojcu prowadzić. Tego dnia przed NS oddawaliśmy swoje życie Jezusowi i ogłaszaliśmy Go naszym Panem.

W środę ks. Jan mówił o zaproszeniu do naszego życia Maryi, która jest pełna Ducha Świętego, a każdy z nas potrzebuje Jego mądrości w podejmowaniu życiowych decyzji i dokonywaniu codziennych wyborów.

Każdego dnia rekolekcji przyjeżdżała do nas duża grupa osób ze Stowarzyszenia Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, która posługiwała śpiewem w czasie liturgii mszy św. i w czasie wystawienia NS. Każdego dnia jedna osoba z tego stowarzyszenia mówiła świadectwo swojego nawrócenia, a ostatniego dnia większość posługiwała modlitwą wstawienniczą.

W tym samym czasie odbywały się rekolekcje dla dzieci szkolnych. Podczas rekolekcji, zostaliśmy zachęceni aby oddać się Bogu całkowicie i pozwolić Mu nas prowadzić.

Dziękujemy serdecznie Bogu, ks. Janowi i stowarzyszeniu, obiecujemy modlitwę. Bóg zapłać!IMG_6552.jpgIMG_6638.jpgIMG_6642.jpg


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl