Aktualności
16.12.2017r. - Promocja lektorska

W minionych dniach odbył się w naszej parafii Kurs Lektorski, podczas którego grupa ministrantów i lektorek przygotowywała się do pełnienia jakże ważnej funkcji liturgicznej, jaką jest czytanie Słowa Bożego podczas każdej mszy św.

W kursie uczestniczyło w nim 13 kandydatów na lektora (9 ministrantów i 4 lektorki). Podczas zajęć chłonęli wiedzę z kilku formacji: wewnętrznej, biblijnej, fonetycznej oraz liturgicznej, każdej prowadzonej przez inną osobę. Formację wewnętrzną prowadzili diakoni Filip i Jarek z naszego Seminarium w Poznaniu. Mówili m.in. o świadectwie wiary i o tym jaka odpowiedzialność spoczywa na lektorach. Dodatkowo zorganizowali również kandydatom Adorację Najświętszego Sakramentu. Formację biblijną prowadziła p. Mirosława Konieczna. Przypomniała ona najistotniejsze informacje dot. Pisma Świętego. Formacja fonetyczna to z kolei zajęcia prowadzone przez p. Michała Gryczyńskiego, uzupełnione lekcją p. Pawła Binkowskiego – aktora Teatru Nowego w Poznaniu i wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji UAM Poznań. Zajęcia te przybrały b. praktyczny charakter, głównie przez ćwiczenia narządu mowy, które aktywizowały całą grupę. Na koniec formacja liturgiczna, prowadzona przez Prezesa Mariana Adamskiego, tłumacząca podział lekcjonarzy na poszczególne okresy w roku liturgicznym, wyjaśniająca zasady korzystania z Kalendarza Liturgicznego naszej Archidiecezji – tzw. „Rubryceli”, a także postawę lektora przed, w trakcie i po czytaniu.

16 grudnia Ks. Proboszcz Kan. Kazimierz Szachowicz jako promotor dokonał w trakcie uroczystej mszy św., przy licznie zgromadzonej służbie liturgicznej, rodzinie i parafianach włączenie, wtedy jeszcze kandydatów, do grona lektorów. Od tego dnia mogą nosić krzyż lektorski, który jest ich znakiem rozpoznawczym.

Tak więc obecnie mamy w parafii: 24 lektorów oraz 8 lektorek.IMG_5465.JPGIMG_5471.JPGIMG_5478.JPG
IMG_5482.JPGIMG_5488.JPGIMG_5497.JPG
IMG_5503.JPGIMG_5512.JPGIMG_5519.JPG
IMG_5521.JPGIMG_5530.JPGIMG_5531.JPG
IMG_5536.JPGIMG_5540.JPGIMG_5545.JPG
IMG_5548.JPGIMG_5554.JPGIMG_5557.JPG
IMG_5561.JPGIMG_5566.JPGIMG_5570.JPG
IMG_5576.JPGIMG_5578.JPGIMG_5582.JPG
IMG_5592.JPGIMG_5605.JPGIMG_5609.JPG
IMG_5626.JPGIMG_5632.JPGIMG_5634.JPG
IMG_5642.JPGIMG_5644.JPGIMG_5670.JPG

Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl