Aktualności
01.01.2017r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto obchodzone już przed Soborem w Efezie (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Poświęcenie Maryi pierwszego dnia nowego roku ukazuje Maryję również jako najdoskonalsze stworzenie, i pierwsze które skorzystało z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Chrystusa - koniec oktawy Bożego Narodzenia. Maryja z Józefem wypełnili więc prawo żydowskie - przepisy Halachy, która mówi że w osiem dni po urodzeniu syn ma zostać obrzezany oraz nadaje się mu wówczas imię. Wybrano zatem bardzo stosowny dzień, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Podkreśla to ścisły związek między Bożym Narodzeniem i Boskim Macierzyństwem Maryi.

Warto również wspomnieć 31.12.2016r. - kiedy to mszą św. dziękczynną, odprawioną o godz. 17.00, podziękowaliśmy Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarowywał przez cały rok 2016. Ksiądz Kazimierz przygotował sprawozdanie z dochodów i wydatków parafialnych, które odczytał w czasie homilii oraz podziękował zaangażowanym w życie naszej Wspólnoty Parafianom. 

(zdjęcia zostały wykonane 1 stycznia)IMG_9577.JPGIMG_9580.JPGIMG_9586.JPG

Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl