Aktualności
27.11.2016r. - Adwent

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Ze względu na dzieci, roraty w naszym kościele odprawiane są wieczorem. Podczas każdej z takich mszy, rozlosowywane są wśród dzieci trzy figurki Matki Boskiej. Dzieci zabierają figurkę do domu, modlą się przy niej, a następnie przynoszą do kolejnego losowania.
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl