Historia

Kościół pw. Św. Floriana w WirachData erekcji parafii nie jest znana. Kościół parafialny p.w. Św. Floriana istniał prawdopodobnie już w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o istniejącym drewnianym kościele pochodzi z 1510 r. W początkach XVII wieku kościół groził upadkiem. Po roku 1663 dzięki staraniom Anny Zbijewskiej przeprowadzono konieczny remont kościoła i duszpasterstwo powierzono Ojcom Karmelitom z Poznania. W 1737 roku kościół runął ze starości. Na jego miejsce wojewoda kaliski i Anna z Radomickich Działyńscy wzniesli nowy kościół, również drewniany, konsekrowany w roku 1782. Kościół okazał się jednak za mały. Został rozebrany w 1899 roku i staraniem ks. prob. Karola Seichtera zbudowano nowy, większy, murowany, który przetrwał do obecnych czasów. Budowę ukończono w 1900 roku. W tym samym roku konsekrował go biskup Likowski, sufr. poznanski - 02.12.1900r. Kościół jest zbudowany w stylu neoromańskim, posiada trzy nawy z transeptem; nawa główna jest zakończona półkolistą absydą. W tym samym stylu są utrzymane ołtarz i ambona. Kościół posiada również obrazy pochodzące prawdopodobnie z XVII wieku.
Ks. prob. Seichter wybudował także w roku 1906 Dom Katolicki służący po dziś dzień parafii. W roku 2000 parafia obchodziła jubileusz VII wieków parafii i 100 lat obecnego kościoła.

PROBOSZCZOWIE PARAFII WIRY

na przestrzeni dziejów

1420r. ks. Jakób*
1427r.
ks. Filip Cecerad z Chwałkowa
1471r. ks. Janusz
1494r. ks. Jan Romiejewski
1696r. p.o. ks. Florian Mataczyński**
1707r. ks. Franciszek Krupecki
1715r. ks. Aleksy Ryzycki
1833r. - 1870r. ks. Jan Jabczyński
1870r. - 1893r. ks. Juliusz Promiński
1893r. - 1926r. ks. Karol Seichter (budowniczy obecnego kościoła)
1926r. - 1935r. ks. Stanisław Ratajczak
1936r. - 1950r. ks. Jan Zaremba
1950r. - 1959r. ks. Lech Paluch
1959r. - 1964r. ks. Stefan Tomaszkiewicz
1964r. - 1971r. ks. Jan Ksycki
1971r. - 1974r. ks. Antoni Ważbiński
1974r. - 1981r. ks. Mieczysław Matysiak
1981r. - 1993r. ks. Dionizy Jóźwiak
1993r. - ?????r. ks. kan. Kazimierz Szachowicz (obecny proboszcz)

* - taka była wówczas oryginalna pisownia tego imienia
** p.o. - pełniący obowiązki

W parafii wirowskiej pracowało wielu innych proboszczów, a także wikarych, których imion i nazwisk niestety nie znamy. Wykaz zawiera nazwiska tylko tych proboszczów, których posługa w Wirach znajduje potwierdzenie w dokumentach.  Z tej przyczyny przy imionach i nazwiskach najdawniejszych proboszczów wymieniona jest tylko jedna data - ta, która występuje w dokumentach archiwalnych, albo - udokumentowany rok objęcia parafii.


Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl