Rada Ekonomiczna


Na zdjęciu członkowie Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej wraz z ks. Proboszczem Kazimierzem Szachowiczem - Wiry, 07.12.2016r.

W Parafialnej Radzie Ekonomicznej zasiadają:

Ks. Kan. Kazimierz Szachowicz

  1. Marian Adamski
  2. Wiesław Broda
  3. Alicja Kudłaszyk
  4. Łukasz Maćkowiak

Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl