GM Św. Ojca Pio
 
Grota Św. Ojca Pio"Mamo chcę zostać mnichem! Tak, mnichem odprawiającym mszę, mnichem z brodą". Marzenia przekazane mamie przez małego Franciszka spełniły się 10 sierpnia 1910 roku, kiedy został wyświęcony na kapłana. Stygmaty jakie otrzymał (rany na dłoniach, nogach i boku) najbardziej złączyły Ojca Pio z męką Chrystusa. Papież Benedykt V tak o nim powiedział "Prawdziwie Ojciec Pio jest jednym z tych nadzwyczajnych ludzi, których Bóg od czasu do czasu posyła na ziemię do nawrócenia dusz".

Ojciec Pio mawiał, że "modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera Boże Serce" dlatego w 1947 roku założył Grupy Modlitwy. Mając w pamięci te słowa, jak i po naświetleniu tematu duchowości Ojca Pio w kazaniach wygłoszonych przez Ojca Bogusława Piechuty w naszej parafii w dniu 6 października 2003 roku zawiązała się wstępnie 22 osobowa Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio. Msza Święta wówczas odprawiona dała początek działalności grupy w parafii. Celem rozwoju duchowego i pogłębienia zjednoczenia z Ojcem Pio grupa postanowiła spotykać się na modlitwie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

W dniu 3 maja dokonano wyboru Zarządu Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio:
Moderatorem grupy - ojcem duchownym - został mianowany przez Arcybiskupa Ks. Kanonik Kazimierz Szachowicz
Kierownikiem grupy - animatorem - został Pan Czesław Wiścicki.

Dekretem N.2391/2004 z dnia 14 kwietnia Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański erygował dniem 19 kwietnia 2004 roku Grupę Modlitwy Św. Ojca Pio przy kościele pw. Św. Floriana w Wirach.

W dniu 23 stycznia 2005 roku odbyło się w naszej parafii uroczyste przekazanie relikwi Św. Ojca Pio. Od tej pory mamy przed tronem Bożym wspaniałego patrona i orędownika jak Św. Ojciec Pio, a jego relikwie możemy zawsze uszanować podczas modlitewnych spotkań naszej grupy, tj. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Uszanowanie relikwi następuje przez wszystkich uczestników mszy świętej. Członkowie grupy są pod szczególną opieką Ojca Pio, gdyż mówił: "Przyjmę Cię chętnie za mojego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego".

Na spotkaniu 5 lutego 2007 roku animator grupy poinformował, że z San Giowani Rotondo nadeszła informacja o wpisaniu naszej grupy do wszystkich grup modlitwy. Od dnia założenia grupy liczba członków wzrosła do 26 osób, ale jeden z nas odszedł do Pana. W posiadaniu Grupy Modlitwy znajdują się także "przenośne" relikwie Św. Ojca Pio, które można zabrać do swojego domu i tam wypraszać najpotrzebniejsze łaski. Ojciec Pio na kilka dni przed śmiercią powiedział między innymi: "Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci".

Podczas wspólnych modlitw wypraszamy łaski nie dla siebie, ale dla tych, których Bóg postawił na naszej drodze. Zapraszamy do naszego grona w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:30 do kościoła na wspólne modlitwy i uczestnictwo we mszy świętej.
Tekst opracowała Pani Sekretarz Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio - Elżbieta Lisiecka
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl