Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca" (Jan Paweł II).

Żywy Różaniec to największa grupa duszpasterska w naszej parafii; największa i można zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej rozmodlona.

Żywy Różaniec to Żywe Róże. Róża liczy 20 osób, z których każda odmawia jedną dziesiątkę różańca świętego dziennie, co oznacza, że jedna róża każdego dnia odmawia cały różaniec. W naszej parafii mamy 9 róż kobiet i 1 męską, oraz 1 różę rodziców modlących się za swoje dzieci, co razem daje ponad 200 osób codziennie odmawiających różaniec!!!

Raz w miesiącu następuje zmiana tajemnic Żywego Różańca wraz z krótką konferencją. Żywy Różaniec Kobiet zmiany tajemnic ma w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godzinie 09:00, natomiast Żywy Różaniec Mężczyzn zmiany tajemnic ma w ostatnią sobotę miesiąca po mszy św. o godzinie 18:00.

Zelatorzy Żywego Różańca:

 • Róza 1   - Janina Werblińska
 • Róża 2   - Czesława Jankowiak
 • Róża 3   - Mariola Kosz
 • Róża 4   - Anna Pachocka
 • Róża 5   - Maria Rybicka
 • Róża 6   - Maria Roszyk
 • Róża 7   - Maria Gałecka
 • Róża 8   - Ala Piątek
 • Róża 9   - Maria Próchniewska
 • Róża 10 - Czesław Wiścicki

 • Róża 11   - Maciej Kaczmarek

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa,
 • Ofiarowania Pańskiego,
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,
 • Zmartwychwstania Pańskiego,
 • Wniebowzięcia Matki Bożej,
 • Królowej Różańca Świętego,
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi.
Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl