TP ASD

TP ASD - to skrót od nazwy Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W naszej parafii koło powołane zostało w Roku Kapłańskim - 2009. Jest to koło parafialne Towarzystwa Przyjaciół ASD. Zachęcił nas do tego, podczas wizytacji, ks. biskup Grzegorz Balcerek.

Celem Towarzystwa jest kształtowanie odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich w Archidiecezji Poznańskiej, w tym szczególnie z naszej wirowskiej parafii.

Członkowie Koła czynią to poprzez modlitwę o nowe i święte powołania kapłańskie, modlitwę za alumnów, przełożonych i profesorów Seminarium oraz za wszystkich kapłanów.

Spotykamy się na modlitwie w każdy pierwszy czwartek miesiąca adorując w ciszy Najświętszy Sakrament i ofiarując w tej intencji mszę św.

Zapraszamy serdecznie każdego komu drogi jest dar powołania kapłańskiego. Opiekunek Koła jest ks. Proboszcz - Kazimierz Szachowicz.

Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl