Koło Ministrantów







Ale... ministrant nie samą służbą żyje!

DRUŻYNA ŚW.FLORIAN - OPEN




DRUŻYNA ŚW.FLORIAN - GIMNAZJUM



DRUŻYNA ŚW.FLORIAN I - SZKOŁA PODSTAWOWA


DRUŻYNA ŚW.FLORIAN II - SZKOŁA PODSTAWOWA





Copyright by Krzysztof Bartkowiak & Michał Ratajczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: admin@parafiawiry.pl