Kult obrazów religijnych w chrześcijaństwie

święte obrazy w kościele

Chrześcijanie z ogromnym szacunkiem podchodzą do figur i obrazów religijnych. Wiele osób, zwłaszcza tych starszej daty, postrzegają je jako narzędzie codziennego kontaktu z Bogiem.

Czy kult obrazów jest bałwochwalstwem?

Temat oddawania czci obrazom religijnym nierzadko spotyka się z dużą kontrowersją. Wynika to z tego, że w pierwszym przykazaniu wyraźnie zakazano chwalenia cudzych bogów, co oznacza nie tylko osoby, ale również przedmioty. Warto tu jednak zaznaczyć, że kult obrazów i figur nie oznacza oddawania czci tym przedmiotom samym w sobie. Większość wiernych traktuje je jako pośrednictwo w kontakcie z bogiem, również podczas modlitw przed nimi. W takiej formie kult obrazów nie jest uznawany za grzech.

Ikonolatria a idolatria

Odwołując się do poruszonego wcześniej tematu, istnieje coś takiego jak kult obrazów samych w sobie. Praktyka ta nazywana jest w katolicyzmie idolatrią i jest równoznaczna z bałwochwalstwem, czyli łamaniem pierwszego przykazania dekalogu. Z kolei kult obrazów jako narzędzia kontaktu z Bogiem nosi nazwę ikonolatrii. Ikonolatrię najczęściej praktykuje się w prawosławiu, gdzie obrazy religijne www.meritohurt.pl czczone są w największym stopniu, ale jej ślady widoczne są również w katolicyzmie i innych religiach chrześcijańskich. Nazwy tych dwóch kultów są zbliżone do siebie, stąd też łatwo o pomyłkę.

Jakie obrazy są czczone?

Kult obrazów i figur religijnych wchodzi poniekąd w skład kultu maryjnego. Co roku tysiące wiernych gromadzą się przed najbardziej znanymi obrazami, które podobno pośredniczą w nawiązaniu kontaktu z Matką Bożą. W Polsce takim obrazem jest Matka Boska Częstochowska, z kolei znanym na całym świecie przedmiotem kultu jest figura Matki Bożej z Lourdes. Inne znane obrazy religijne to na przykład Obraz Jezusa Miłosiernego lub przedstawiający Świętą Rodzinę.