Latest News

święte obrazy w kościele

Kult obrazów religijnych w chrześcijaństwie

Chrześcijanie z ogromnym szacunkiem podchodzą do figur i obrazów religijnych. Wiele osób, zwłaszcza tych starszej daty, postrzegają je…

Read More